+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Weerbaarheid Boxing en Coaching WBC (Systeemgerichte behandeling)

Lekker in je vel zitten, een frisse kop, maak je dromen waar en zie jouw mogelijkheden om weerbaar en doelgericht jouw leven zelf vorm te geven!
Integraal Fitplan
Een methode, wetenschappelijk bewezen om planmatig binnen een systematisch proces, lichaam (conditioneel/functioneel) en hoofd (bewust zijn) in balans te krijgen. Goed zorgen voor je eigen lichaam, weerbaar zijn (voor jezelf opkomen), leren voelen (wat is fijn en niet fijn), sociaal kunnen aansluiten (sociaal affectief), om uiteindelijk functioneel gedrag te kunnen kiezen/ontwikkelen, en op deze wijze in de thuissituatie, school en op straat, niet meer in conflictsituaties te verzeilen.

Onderdelen:

  • Boksen, vanuit de sport kennismaken met respect en discipline. Ontwikkel mogelijkheden, ga jezelf begrijpen, zoeken wat jij belangrijk vindt en wat je nodig hebt, ga ontdekken wat je weerhoudt om een evenwichtig leven te kunnen leiden, zelfstandig of thuis bij jouw ouders/verzorgers.
  • Systeemgerichte behandeling, mensen die in jouw leven belangrijk zijn, of waren, opnieuw in verbinding brengen met jouw mogelijkheden en beperkingen, leer elkaar te begrijpen.
  • Individuele intensieve begeleiding/behandeling door de Bokscoach: jouw persoonlijke begeleider/vertrouwenspersoon, hij werkt samen met een team van specialisten, te weten: Kinder en Jeugdpsycholoog, EMDR-therapeuten, systeemtherapeuten en systeembegeleiders.

“….. Interactie tussen alle componenten zijn van belang voor het bereiken van een “maximum coaching rendement….”

De module is gericht op een behandeltraject van 6 maanden, wekelijks individuele deelname aan Weerbaarheid Boxing en Coaching door de aangemelde jeugdige, waarbij parallel de systemische begeleiding/therapie wordt opgestart, die ambulant plaatsvindt in het systeem, woonplek, van de jeugdige.
Naar gelang de vorderingen, inzichten bij de jeugdige vorm krijgen, zal er met een behandelplan, opgesteld door de Kind en Jeugdpsycholoog, een verdere inzet (indien wenselijk/nodig) van behandelaars worden opgestart.
Dit kan een combinatie zijn van Contextueel, PMT of Cognitief/individueel.

Ons werkgebied is Zuid-Limburg, waarbij samenwerking met huisartsen, scholen, gemeenten (ook maatwerk) en zorgverzekeraars of andere zorginstellingen onze directe opdrachtgevers kunnen zijn. Ook particulier zorg ontvangen, zonder tussenkomst van bovengenoemde ketenpartners is mogelijk.

Voor vragen of aanmelden kunt u hieronder een contactformulier invullen.

Info of aanmelden WBC?

Voer hieronder uw gegevens in

Ik wil graag: