+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Therapieën en modules

Verschillende Therapieën

Equitherapie

Equitherapie houdt in, dat het paard of de hond(en) met zijn specifieke sociale leer- en bewegingsmogelijkheden meewerkt als “co-therapeut” om mensen (kinderen en volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun ontwikkeling te bevorderen.
Doelgroepen voor orthopedagogische toepassingen zijn – afhankelijk van de basisberoep van de Equitherapeut zelf – onder meer: autistische of ontwikkeling vertraagde, hyperactieve kinderen, kinderen met sociale problemen, getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtingsproblemen maar ook hoogbegaafde kinderen. Jeugdigen en volwassenen met depressieve klachten, eetstoornissen, drugs- of andere verslavingsproblemen.

Ook wordt Equitherapie toegepast in de gezinstherapie, relatietherapie, in internaten en scholen voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met sociale handicaps, in tbs-klinieken en psychiatrische klinieken en opvangcentra. Therapie met het paard kan wonderbaarlijke effecten hebben, maar moet wel deskundig worden toegepast. Equitherapeuten hebben daarom een grote verantwoording tegenover hun cliënten en hun therapiepaarden. Ze moeten daarom ook deskundig opgeleid zijn.

Cranio sacraal therapie

Dit iss een wetenschappelijk bewezen behandelmethode die diepe ontspanning teweeg brengt in je lichaam en geest en het zelf herstellend vermogen stimuleert. Tevens wordt je uitgenodigd om je bewustzijn te vergroten door de signalen van je lichaam te leren herkennen en te verbinden met de taal van het brein.

Tijdens een cranio sessie gaan we samen op reis naar wie je bent, wat je voelt, wat je wilt en wat je nodig hebt, via een volledig lichaamsgerichte behandelmethode. Kortom: cranio is een prachtige methode die je helpt om uit je denken te komen en meer contact te maken met je gevoelsleven, je lichamelijke sensaties en je zielsverlangen.

Cognitieve Gedragstherapie

Dit is een actieve therapievorm die bij veel verschillende klachten effectief gebleken is. Het achterliggende idee van de cognitieve gedragstherapie is dat de manier waarop je tegen een situatie aankijkt (gedachten) van invloed is op hoe je je voelt (gevoel) en hoe je je gedraagt en met de situatie omgaat (gedrag). Aan de hand van dit idee zal er naar je klachten worden gekeken. Je gaat vervolgens aan de hand van huiswerkopdrachten in je dagelijkse leven met de therapie aan de slag.

De bedoeling is om minder last te krijgen van je klachten, door anders naar moeilijke situaties te leren kijken en om te gaan. Zo kun je de vicieuze cirkel waarin je terecht bent gekomen, doorbreken.

Systemisch werken

een verdieping

Hierbij gaan we ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen (mensen uit je gezin, familie, vriendenkring en werk) waar je deel van uitmaakt. Veel van ons gedrag en onze (onbewuste) overtuigingen, komen voort uit de manier waarop we zijn opgegroeid. Het familiesysteem waarin je opgroeit zorgt voor patronen die je soms krachtig maken maar soms ook beperken. Bij systemisch werk ontdek je met hulp van je coach welke rol jij vroeger innam en hoe je je daarbij voelt. Je gaat in een zogeheten familieopstelling de banden en verhoudingen letterlijk visualiseren met vloerankers (papiertjes met de namen van familieleden). Ook kijk je hoe dit van invloed is op je huidige relaties en gedrag.

Wanneer systeemtherapie?

Systeemtherapie kan geïndiceerd zijn wanneer er sprake is van een samenhang tussen de klachten/problemen waarmee het kind, de jongere of de volwassene is aangemeld en de wisselwerking tussen de leden van het gezin. Een systeemtherapeut zal de aanwezige problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Systeemtherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie.

Hoe verloopt systeemtherapie?

De therapie bestaat uit gesprekken met een systeemtherapeut. De problemen worden besproken en de therapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan of om ertegenaan te kijken. Er kunnen ook oefeningen of spelvormen worden gebruikt. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Soms wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt hier dan op teruggekomen. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Wie komen er mee naar systeemtherapie?

De therapeut zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek wordt gezamenlijk overeengekomen wat de doelstellingen worden voor de therapie en wie bij de behandeling betrokken worden. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen. De samenstelling kan ook per zitting wisselen.

Hoelang duurt systeemtherapie?

De duur van de therapie varieert. Vaak zal de therapeut in het begin een aantal bijeenkomsten afspreken, bijvoorbeeld vijf. Daarna wordt bekeken of meer zittingen nodig zijn. Een zitting duurt een uur. In het begin vinden de zittingen vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal een langere tussentijd.

Andere zorg modulen.

Groepsbehandeling

Deze vorm van behandeling wordt in groepsverband gegeven, waarbij met name oog is voor de interactie tussen cliënten onder elkaar. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met een acceptabel leeftijdsverschil van de deelnemers.

Ouder- en gezinsbegeleiding

Deze begeleiding is bedoeld voor ouders met opvoedvragen. Ouders krijgen adviezen over hoe ze om kunnen gaan met het gedrag of de problemen van hun kind. De begeleiding aan ouders kan variëren van enkele gesprekken met de behandelaar /begeleider tot gezinsbegeleiding in de thuissituatie.

Diagnostiek

Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, en een verklaring zoeken voor de klachten die hij of zij, of de omgeving ervaart, kunnen ze bij Jeugd Trauma Herstel Limburg BV een psychologisch onderzoek laten verrichten. De mogelijkheden variëren van een kort screenend onderzoek tot een uitgebreid onderzoek naar een eventuele ontwikkelingsstoornis.

Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een psychologisch onderzoek uit één of meerdere van onderstaande onderdelen:

  • Schoolobservatie/ spelobservatie
  • Intelligentieonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek (gericht op informatieverwerking, sociale cognitie, executieve functies, en/of welbevinden)