+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Welkom bij

Jeugd Trauma Herstel
Limburg B.V.

Over Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V.

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. (JTHL) is een praktijk die GGZ behandeling/hulpverlening biedt aan jeugd van 0 tot en met 18 jaar (of aan jeugdigen die vallen onder de verlengde jeugdwet), ouders en gezinnen.

We zijn al jaren een belangrijke GGZ-organisatie in de regio Zuid-Limburg.

Ons team van gediplomeerde behandelaars, therapeuten en begeleiders leveren maatwerk bij trauma, psychosociaal en maatschappelijke problematiek. Gedreven door passie, eigentijds en oplossingsgericht-denkend gaan we aan de slag met de hulpvraag.

Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om op kleine schaal zorg te leveren waardoor maatwerk en flexibiliteit, passend bij de hulpvraag, vanzelfsprekend vorm krijgt. Systeem gericht/contextueel is het uitgangspunt.

Ons werkgebied is Zuid-Limburg, waarbij samenwerking met ketenpartners als huisartsen, scholen, gemeenten (ook maatwerk) en zorgverzekeraars of andere zorginstellingen. Ook particulier zorg, zonder tussenkomst van voornoemde ketenpartners, is mogelijk.

Onze benadering

&

Wat ons drijft

We leven in een leefklimaat, een multiculturele samenleving/maatschappij dat steeds in beweging is en verandert en waarop we als individu weinig invloed kunnen uitoefenen. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs, geloof, social media, sociale zekerheid en voorzieningen, de polarisatie. Daarnaast werkgelegenheid en  de sterke toename van armoede om ons heen.

Het vereist acceptatie, aanpassen en zoeken naar een manier om voldoende levensgeluk te ervaren en vast te houden.
Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen.

In de jaren dat ik in de jeugdhulpverlening werkzaam ben zijn er voor mij een aantal factoren zichtbaar geworden die het zorgproces stevig hebben beïnvloed. Denk aan de aanmelding, het verloop en de uitstroom.
De huidige ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, de transitie, de bureaucratische processen (wetgeving) en de nieuwe aanbestedingsprocedures zijn sterk van invloed op de vorm van het complexe veld van zorg. Dit vraagt om verandering, ontwikkeling en flexibiliteit. Voor een kleine organisatie als de onze is meebewegen in dit spanningsveld dagelijks aan de orde en maakt het onderdeel uit van ons succes!

Wij doen wat we zeggen, echter jij moet zelf begrijpen wat je nodig hebt om uiteindelijk een gezond en evenwichtig leven te kunnen leiden.

Om in kaart te brengen wat jij, of het gezin nodig heeft, kunnen wij middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek, wellicht een op maat gemaakt hulp/zorgtraject aanbieden.

Ons werkveld

De bestaande organisatiemodellen (zorgbedrijven), en de werkdruk die hieruit voortvloeit voor hulpverleners en behandellaren, lijken op z’n zachts uitgedrukt, aan ontwikkeling onderhevig te zijn.

Bij Complexe en “Multi probleem” situaties bij kinderen en gezinnen, is er vaak sprake van Trauma. Echter simpel gezegd, Trauma is niet altijd, vaak niet, een op zichzelf staande levensgebeurtenis, maar een opeenstapeling van meerdere factoren, aanwezig in het leven van het kind en bij de ouders/verzorgers.

Waarbij de eerder aangegeven maatschappelijke veranderingen, sterk van invloed kunnen zijn.

JTHL werkt:                      

 • Op Locatie
 • Ambulant
 • Groepsgewijs

Wij werken juridisch conform de eisen binnen de GGZ, gediplomeerde medewerkers, geregistreerde therapeuten en behandelaars, binnen een heldere MDO-structuur en een stevig managementsysteem.

Wij zoeken en creëren ruimte in starre processen.

Wij bieden naast onze eclectische aanpak, de Safety First methodiek aan, in wezen een onderdeel van het opmaken van een veiligheidsplan, waarbij ouders, kind en netwerk meedenkt, en mee vorm geeft. Om de veiligheid van het kind te borgen… Zo nodig een uit huis plaatsing te voorkomen.

Naast de “reguliere behandelmethoden”, zijn wij ook sterk gericht op ontwikkelingen binnen het therapeutisch vakgebied.

Een ruim beeld van ons breed zorgaanbod

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • ACT
 • Diagnostiek
 • Systeemtherapie
 • Talent therapie
 • Mindfulness
 • Speltherapie
 • Hechting ouder-kind relatie
 • Crisisinterventie, stabiliseren
 • Psychomotorische therapie
 • Regie casuïstiek/zorgtraject
 • Groepstherapie ouders/kind
 • Pedagogische ondersteuning
 • Leren omgaan met ADHD, ADD of ander gestelde diagnoses
 • Verblijf (24h) en behandeling moeder en kind(eren)
 • En meer….

Wij werken ambulant in het gezin of in praktijkruimten op verschillende locaties.

Wij hebben geen wachtlijst.

Onze organisatie is begin 2023 HKZ gecertificeerd, aansluitend op de huidige iso 9001 certificering.

Ik ben Stephan Hermsen

Kort over mijzelf.

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en in mijn vrije tijd ben ik graag muzikaal actief. Ik heb een passie voor Blues en muziek algemeen. Verder geniet ik van mensen die leven met passie en aandacht voor gelijkheid.

Ik ben al ruim 20 jaar actief in de jeugdhulpverlening. Ik heb in mijn beroepsleven intensief samengewerkt met onder andere Gemeenten, zorgaanbieders, scholen en huisartsen. Vaak met kinderen en gezinnen vanuit een crisissituatie.

De huidige ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening, zijn voor mij aanleiding om Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. stevig te profileren als een betrouwbare en doortastende samenwerkingspartner.

Ik ben trots op wat ik doe en waar ik voor sta en ik vind het een uitdaging om leiding te geven aan een klein zorgbedrijf dat anders durft te zijn. Dit samen met een geweldig team van behandelaren, begeleiders en therapeuten.

Met de combinatie van klein, flexibel, “out of the box”-denkend en gedreven door kennis en ervaring, hebben we een formule waarmee we kwaliteit en kwantiteit willen blijven nastreven.

‘Samen werken en samenwerken met en voor mensen.’