+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Onze diensten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze aanpak

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. combineert altijd een combinatie vanuit “3 kern behandelmethodieken”.
Te weten;
Individueel (cognitief)
Systeemgericht (contextueel)
Lichaamsgericht (PMT)

Binnen de “drie kern behandelmethodieken” kunnen we gebruik maken van verschillende combinaties therapieën.
Welke we gaan toepassen/combineren bepalen we samen, onder leiding van de Kind- en jeugd psycholoog als regiebehandelaar, vanuit een intake fase. Daarbij is niets definitief. Immers, de geboden behandeling moet uiteindelijk wel aansluiten bij de hulpvraag van de jeugdige en zijn gezin, leef/opvoed omgeving.
We zullen er alles aan doen om met de juiste aanpak (Maatwerk) tot het gewenste resultaat te komen.

“Verwondering is een positieve emotie die ontstaat uit een confrontatie met iets dat veel omvangrijker is dan de eigen identiteit, en niet meteen te bevatten is.”

Systeemgerichte Therapie

Bij systeemtherapie (ook wel gezinstherapie genoemd) richt de behandeling zich niet alleen op het ‘aangemelde’ kind, maar ook op ouders en vaak ook op andere belangrijke betrokken, zoals broers of zussen. De problemen bij één gezinslid hebben namelijk meestal invloed op iedereen in het gezin. En de onderlinge omgang in een gezin heeft invloed op het individuele probleem. Soms is dat ongewild een negatieve invloed; dan proberen we daar in de systeemtherapie een draai in te maken. Vaak kan de manier van omgaan juist ook doorslaggevend zijn voor de gewenste verbetering. Door dat te benutten kunnen behandelingen veel effectiever worden.

In systeemtherapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. We kijken naar ieders krachten en behoeften, we zoeken nieuwe verbindingen waar deze misschien uit zicht zijn geraakt, we onderzoeken hoe eventuele negatieve interactiepatronen weer kunnen worden omgebogen.

Systeemtherapie kan als hoofdbehandeling worden gestart, maar kan ook worden aangeboden naast individuele therapie. Praten wordt aangevuld met doen, waarbij ook met de leeftijd van (jonge) kinderen rekening wordt gehouden

Module/training, aanmelden vanaf 01/10/2023!! WBC

Weerbaarheid Boxing en Coaching

Lekker in je vel zitten, een frisse kop, maak je dromen waar en zie jouw mogelijkheden om weerbaar en doelgericht jouw leven zelf vorm te geven!
Integraal Fitplan
Een methode, wetenschappelijk bewezen om planmatig binnen een systematisch proces, lichaam (conditioneel/functioneel) en hoofd (bewust zijn) in balans te krijgen.

Goed zorgen voor je eigen lichaam, weerbaar zijn (voor jezelf opkomen), leren voelen (wat is fijn en niet fijn), sociaal kunnen aansluiten (sociaal affectief), om uiteindelijk functioneel gedrag te kunnen kiezen/ontwikkelen, en op deze wijze in de thuissituatie, school en op straat, niet meer in conflictsituaties te verzeilen.

Lichaamsgerichte therapie, (PMT ,Psycho Motorische Therapie)

Wat houdt PMT in?

Psychomotorische kindertherapie is een combinatie van bewegingstherapie en cognitieve therapie, die vooral geschikt is voor kinderen met uiteenlopende problemen/hulpvragen.

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandeling ook toepasbaar bij psychische klachten. Door beweging en lichaamsbeleving leert u anders om te gaan met uw klachten. Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier.

Op dit moment wordt er o.a. veel gewerkt “via de bokssport”, waarbij de therapeuten naast hun kennis van boks technieken, ook een therapeutisch proces aangaan.  Ook wordt er wel eens gesproken van weerbaarheid training, componenten hierin lopen vaak gelijk als omschreven bij PMT.

Lichaamsgerichte therapie, (PMT ,Psycho Motorische Therapie)

Wat houdt PMT in?

Psychomotorische kindertherapie is een combinatie van bewegingstherapie en cognitieve therapie, die vooral geschikt is voor kinderen met uiteenlopende problemen/hulpvragen.

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandeling ook toepasbaar bij psychische klachten. Door beweging en lichaamsbeleving leert u anders om te gaan met uw klachten. Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier.

Op dit moment wordt er o.a. veel gewerkt “via de bokssport”, waarbij de therapeuten naast hun kennis van boks technieken, ook een therapeutisch proces aangaan.  Ook wordt er wel eens gesproken van weerbaarheid training, componenten hierin lopen vaak gelijk als omschreven bij PMT.

Individueel gerichte therapie

Individuele Behandeling, alleen met het kind, mogelijk gericht op trauma-gerelateerde klachten, sociale-, emotionele- en gedragsproblemen.

Zij leren vaardigheden waardoor ze op een handige manier met hun problemen aan de slag gaan. We gebruiken hiervoor verschillende manieren van behandeling, zoals o.a. cognitieve gedragstherapie, speltherapie, schematherapie en EMDR. We sluiten aan bij de leeftijd en mogelijkheden van de jongeren.

Therapieën

Equitherapie

Paard of hond als co-therapeut.

Als hulp bij psychische en/of lichamelijke problemen of ter bevordering van de ontwikkeling.

Cranio sacraal therapie

Een wetenschappelijk bewezen behandel-methode die diepe ontspanning teweeg brengt in je lichaam en geest en het zelf herstellend vermogen stimuleert.

Cognitieve Gedragstherapie

Behandelt de manier waarop je tegen een situatie aankijkt van invloed is op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt en met de situatie omgaat.

Systemisch
werken

Veel van ons gedrag en onze (onbewuste) overtuigingen, komen voort uit de manier waarop we zijn opgegroeid. Bij systemisch werk ontdek je met hulp van je coach welke rol jij vroeger innam en hoe je je daarbij voelt. 

Meer weten over verschillende therapieën?