+31 (0)6-21111750 info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Programma nieuws Jeugdtrauma Herstel Limburg BV

Module/training:
Weerbaarheid Boxing en Coaching (Systeemgerichte behandeling)

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V.

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. (JTHL) is een praktijk die GGZ behandeling/hulpverlening biedt aan jeugd van 0 tot en met 18 jaar (of aan jeugdigen die vallen onder de verlengde jeugdwet), ouders en gezinnen.

Ons Team

Ons team van gediplomeerde behandelaars, therapeuten en begeleiders leveren maatwerk bij trauma, psychosociaal en maatschappelijke problematiek. Gedreven door passie, eigentijds en oplossingsgericht denkend gaan we aan de slag met de hulpvraag.

Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om op kleine schaal zorg te leveren waardoor maatwerk en flexibiliteit, passend bij de hulpvraag, vanzelfsprekend vorm krijgt. Systeem gericht/contextueel is het uitgangspunt.
Ons werkgebied is Zuid-Limburg, waarbij samenwerking met ketenpartners als huisartsen, scholen, gemeenten ( maatwerk) BJZ en zorgverzekeraars of andere zorginstellingen. Ook particulier zorg, zonder tussenkomst van voornoemde ketenpartners, is mogelijk.

Onze samenwerkingspartners

Onze methode

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. combineert altijd een combinatie vanuit “3 kern behandelmethodieken”.

Te weten;

  • Individueel (cognitief)
  • Systeemgericht (contextueel)
  • Lichaamsgericht (PMT)

Binnen de “drie kern behandelmethodieken” kunnen we gebruik maken van verschillende combinaties therapieën.
Welke we gaan toepassen/combineren bepalen we samen, onder leiding van de Kind- en jeugd psycholoog als regiebehandelaar, vanuit een intake fase. Daarbij is niets definitief. Immers, de geboden behandeling moet uiteindelijk wel aansluiten bij de hulpvraag van de jeugdige en zijn gezin, leef/opvoed omgeving.
We zullen er alles aan doen om met de juiste aanpak (Maatwerk) tot het gewenste resultaat te komen.

Onze Visie en Kernwaarden

Visie

Ieder kind en systeem is uniek. Ons doel is om jeugdigen en gezinnen te leren om het beste uit zichzelf te halen. In onze behandeling en begeleiding stellen wij ons ten doel om jeugdigen, en andere leden uit het systeem, bewust te laten worden van hun kwaliteiten. Wij helpen ze positieve ervaringen op te doen waardoor hun zelfacceptatie, zelfvertrouwen en veerkracht groeien, en ze leren om te gaan, als individu en als systeem, met hun beperkingen. Elke jeugdige mag opgroeien tot een autonoom en authentiek individu, waarbij het systeem de ruimte geeft/creëert, om dit op een veilige manier, leeftijdsadequaat vorm te geven. De behandeling zolang het nodig is, zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Onze Kernwaarden

Jeugd Trauma Herstel Limburg BV staat voor een aantal waardevolle kernwaarden welke de essentie zijn van ons bestaansrecht en richting geven aan ons werk.
Wij verwachten en kijken nauwlettend toe dat ook ons behandelteam volgens deze kernwaarden haar werk uitvoert.
Klik op de verschillende waarden voor meer tekst en verduidelijking:

Professioneel

Professionaliteit draagt bij aan een goede kwaliteit van het werk. Wij zien professionaliteit als een tweeledig begrip: in de basis is het een kwaliteit die je bezit, tegelijkertijd is het een kwaliteit die je voortdurend wilt ontwikkelen. Door studie en training, intervisie en teamwork.

Respectvol

Respectvol handelen staat bij ons hoog in het vaandel. Voor ons houdt dit in dat we bij iedereen op zoek gaan naar zijn/haar kwaliteit en waar die het beste tot zijn recht komt. Wij streven ernaar om een voor iedereen zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Open

Binnen Jeugd Trauma Herstel Limburg BV zijn we eerlijk over de (on)mogelijkheden. Ons streven is immers om alle partijen op de lange termijn te helpen en niet alleen een korte-termijn oplossing te bieden. Laagdrempelig contact en open communicatie zijn hierin onze belangrijkste ingrediënten.

Flexibel

Wij staan voor een eigentijdse aanpak, plezier in het werk en snel schakelen. We houden van wat we doen en dat is merkbaar! Wat wij regelen, gebeurt goed en gedegen. Voor elke hulpvraag proberen wij een passende oplossing te vinden.  Door onze persoonlijke en flexibele aanpak weten we zeker dat onze oplossing aansluit bij wat er nodig is.

Holistisch

Een holistische visie of holistische benadering gaat uit van het principe dat alles met elkaar is verbonden. Alles om je heen, alles in jezelf, is energie en energie verbindt. Het geheel is een systeem, en in een systeem is alles met elkaar verbonden.

Kwaliteitsstandaard

Om onze dienstverlening te mogen uitvoeren zijn we getoetst en staat Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V. geregistreerd bij de hieronder genoemde organisaties. Deze organisaties bewaken en toetsen de diverse kwaliteitsstandaarden.

Wij werken volgens deze verplichte kwaliteitsstandaarden. Deze zijn landelijk bepaald en borgen dat de uitvoering van behandelingen en therapieën voldoen aan de professionele normen en richtlijnen die hiervoor gelden.

Wij worden regelmatig getoetst om te bepalen of we aan de criteria voldoen.

HKZ

HKZ is onderdeel van NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Wij verbinden belanghebbenden binnen zorg en welzijn en we zien toe dat zij komen tot afspraken, die worden vastgelegd in normen en richtlijnen.

NIP

Het NIP is al meer dan 80 jaar de grootste vereniging van psychologen in Nederland. Wij ondersteunen psychologen, bewaken de professionele norm van ons vak en bevorderen een hoge wetenschappelijke standaard.

SKJ

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Wij toetsen of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria voor (her)registratie en onderhouden een stelsel van professioneel toezicht.

Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.
Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Neem contact met ons op

Voer hieronder uw gegevens in

Waarmee kunnen we u helpen?

Telefoonnnummer

+31 6 21111750

E-mail

info@jeugdtraumaherstelbv.nl

Adres

Jeugd Trauma Herstel Limburg BV
CmillJan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen

Hours

Ma – Vrij: 08:00 – 18:00 uur

Bedrijfsinformatie

Jeugd Trauma Herstel Limburg B.V.
AGB 90093492
AGB 94106245
KVK 84285729